Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Loft Residance Apt. No: 201/122 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 45256-5 sicil numarası ile kayıtlı Denebunu Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup internet sitelerinde yaygın olarak çerez kullanımı söz konusudur.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi ve mobil uygulama yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.denebunu.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanım sürelerine göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin ve mobil uygulamamızın çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar Tarayıcınızı, bu çerez tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

2) İşlevsel Çerezler Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İlgili çerezler, internet sitesi veya internet sitesi sayfasında bulunan hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

3)Performans/Analitik Çerezler Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve kullanıcıların sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çerezler takip ve raporlama çerezlerinin amacına hizmet etmektedir. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tür çerezlere izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz, ilgi alanlarınızın takibi ve raporlamasını yapamayız.

4) Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezleri Bu çerezler, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup reklam ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilmektedir. Bu sayede hedefleme/reklam/pazarlama amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak, size ilgili reklamları ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları size göstermek için kullanılabilir. Hedefleme/Reklam/Pazarlama amaçlı tanımlama çerezleri, doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. . Bu hedefleme çerezlerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Hedefleme amaçlı çerezler, Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’incimaddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans/Analitik çerezleri, internet sitemizin ve mobil uygulamamızın performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemiz, ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığını incelemek amacıyla,amacıyla kullanılmaktadır. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak), internet sitemizin ve mobil uygulmamaızın perfomansını ölçebilmek ve iyileştirmek, ilgili alanlarınızın profili oluşturmak ve diğer sitelerle alakalı reklamlar göstermek amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik hizmet aldığımız şirketler vasıtasıyla çerez kullanmamız sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir .

denebunu.com internet sitesi çerezleri ve mobil uygulama çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak, sosyal medya mecraları aracılığıyla Şirket’in internet sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir Şirket, ayrıca açık rıza vermeniz halinde, Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmakta ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Denebunu.com web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/. Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, izin veridiğiniz durumda, Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. E-posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İlgili Kişilerin Talepleri

Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Loft Residance Apt. No: 201/122 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde info@denebunu.com .tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda yer alan çerez ayarları ikonuna tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez ayarları panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet ” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

  • Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
  • Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sayfalarinda-cerezler-engellenmis-engeli-kaldir#w_cerez-ayarlarini-kontrol-edin
  • Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
  • Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Bilginize sunarız.