Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Amaç ve Kapsam
  İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, Denebunu Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Denebunu”) adına kayıtlı ve Denebunu tarafından işletilen www.denebunu.com web sitesini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret etmeniz ve/veya denebunu.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız durumunda Denebunu tarafından elde edilen kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizi bilgilendirmektir. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, www.denebunu.com web sitesini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret eden, Denebunu ile herhangi bir amaçla iletişime geçen ve kişisel verilerini paylaşan tüm kişiler ile denebunu.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanan üye ve diğer tüm kişileri (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) kapsar.
 2. Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
  KVKK Madde 3/d uyarınca, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. KVKK Madde 3/e uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girer. Denebunu tarafından fiziki veya sanal ortamda Kullanıcıların adı, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-postası gibi iletişim bilgilerini, cinsiyeti, adresi, eğitim düzeyi, ödeme bilgileri, beğeni ve şikayetleri, sosyal medya tercihleri, iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri gibi bilgilerini elde edebilir ve işleyebilir. Denebunu ayrıca, sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait web sitesi ve uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, tıklama hareketleri, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine bağlanması veya üye olması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel verileriniz elde edilebilir ve işlenebilir. Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere Kullanıcı’lara ait kişisel veriler işlenmektedir.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi KVKK Madde 5/1, 6/2 ve 8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması konularında Kullanıcının yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının temini gereklidir. Kullanıcılara ait kişisel veriler Denebunu’nun çevrim içi platformu olan Denebunu.com tarafından 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek, Kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlere erişim sağlanabilmesi, sunulan hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi ve yararlandırılması, Kullancıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi, Kullanıcıların kendisini Denebunu’nun birlikte çalıştığı iş/çözüm ortaklarına tanıtabilmesi, Kullanıcıların şikayet ve başvurularının değerlendirilebilmesi, kişiye özel hizmetler sunulabilmesi, Kullanıcıların beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı ürün, hizmet ve olanakların hatırlatabilmesi, Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Denebunu içeriğinin geliştirilmesi, kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi, Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi, Kullanıcıların Denebunu hizmetlerinden yararlanabilme yeterliliklerinin tespiti, Denebunu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesini, sunulan hizmetlerin Kullanıcıların ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması ve kurgulanması, Denebunu.com platformu ve uygulamalarının yönetilebilmesi, yukarıda “Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi” başlıklı kısımda açıklanan sair kanallardan elde edilen kişisel verilerin Kullanıcılara ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi ve verilerin elde edilme amacı doğrultusundan kullanılabilmesi, kişisel verilerin saklanmak üzere aktarılması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanmasını ve yedeklenmesi, Denebunu tarafından Kullanıcılara bildirimde bulunabilmesi ve yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti elektronik ileti gönderilebilmesi, web sitesi ve uygulama kullanım şartları, hizmetlerin kullanım şartları, üyelik koşulları, gizlilik ve kişisel veri politikasında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, Denebunu’ya iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, kişisel verinin elde edilmesi esnasında Kullanıcılara bildirilecek sair amaçların gerçekleştirilebilmesi ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde açık rızanıza istinaden bilgi güvenliği tedbirleri de alarak işlemekte ve saklamaktadır.
 4. Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması
  Denebunu, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla elektronik ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere iş/çözüm ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilir ve aktarabilir. Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.
 5. Çerez (Cookie) Kullanımı
  Denebunu.com, ziyaretçilerine, üyelerine ve hizmetlerden faydalanan diğer kişilere daha iyi hizmet verebilmek, hizmet kalitesini artırmak, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve ürün kiralama platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar. Çerezler, “Denebunu” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Denebunu.com, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini kullanım davranışlarınıza göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izler. Denebunu.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
  1. Çerez Çeşitleri Denebunu.com, web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamalarda söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
  2. Denebunu.com Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır? Denebunu.com çerezleri;
   1. yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
    1. Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
    2. Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir,
   2. Denebunu.com’a nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
   3. ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, Denebunu.com web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Denebunu.com, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.
  3. Denebunu.com üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır? Denebunu.com çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Denebunu.com web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya Denebunu.com’un reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve Denebunu.com’un reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Denebunu.com’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Denebunu.com’un web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Denebunu.com web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/ Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, Denebunu.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. E-posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.
 6. Kişisel Verilerin Korunması
  Kişisel verilerin korunması Denebunu için önemli bir konudur. Kullanıcılara ait kişisel veriler, Denebunu veri tabanında KVKK Madde 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve akdi ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Denebunu, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri alır, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olur. Denebunu, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Denebunu’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi veya yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda, Denebunu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 7. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
  Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarda saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik tutulma veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, KVKK Madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
 8. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi
  Kullanıcının paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, Kullanıcının yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen kendisine ait olacaktır.
 9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  KVKK Madde 11 uyarınca Kullanıcı; Denebunu’ya (Denebunu tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ait; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) “(d)” ve “(e)” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir) işlenip işlenmediğini öğrenme haklarına sahiptir. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@denebunu.com adresine e-mail atarak irtibata geçebilirsiniz.
 10. Yasal Düzenleme Atıfları
  Bu belgede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.
 11. Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları
  Denebunu, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.
 12. Bildirimler ve Revizyonlar
  Web sitemiz ve uygulamalarımız, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle bu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” de Denebunu hizmetlerinin kapsamı ve içeriğindeki değişiklikler ile teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin “www.denebunu.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, web sitesine kayıtlı Kullancılara gerekli bilgilendirme yapılır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi info@denebunu.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı şekilde bilgi verilecektir. Bunun yanında, kullanıcılar, “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili her türlü taleplerini de info@denebunu.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.
 13. Veri Sorumlusu/ Temsilcisi
  KVKK kapsamında Denebunu (Denebunu Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) “Veri Sorumlusu”dur. Denebunu tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı ve KVKK’ya ilişkin yönetmelik ve ilgili düzenlemeler uyarınca gerektiğinde Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecektir.
 14. İnceleme Yükümlülüğü
  İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Denebunu.com’u ziyaret eden ve kullanan tüm kişiler için yasal mevzuatın gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, metnin ve içerdiği bilgilerin incelenmesi ziyaretçi ve kullanıcıların sorumluluğundadır. Ziyaretçi ve kullanıcılara, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan hususları kabul etmedikleri takdirde, web sitesini kullanmamalarını tavsiye ederiz. Denebunu, bu metni incelemeyen veya kabul etmemelerine rağmen web sitesini kullanmaya devam eden ziyaretçi ve kullanıcılar aleyhinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum, ihlal ve/veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 15. Açık Rıza ve Kabul Beyanı
  Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, kişisel verilerinin bu belgede yer verilen amaç, kapsam ve şekilde Denebunu tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini ve yine kişisel verilerinin işbu belgede yer verilen şekillerde üçüncü kişiler tarafından işlenebileceğini anladığını ve açıkça onayladığını beyan ve kabul etmiş olur.